.

Javna ustanova Bolnica Travnik raspisala je natječaj za prijem 5 liječnika u radni odnos na određeno vrijeme.

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna traži 100 novih policajaca.

BH Telecom zapošljava u Travniku

BH Telecom raspisuje javni oglas prijem radnika u radni odnos u Direkciji Travnik Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju do 3 (tri) mjeseca, na radnim mjestima kako slijedi:

Načelnik Općine Travnik, raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši referent-matičar.

Poduzeće NoBil d.o.o. iz Nove Bile raspisuje natječaj za prijem uposlenika.

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvaj turizma u Federaciji BiH", utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i tunizma (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 33124) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava broj: 0611-18-1-321124 od 9.5.2024. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisuje

Program utroška sredstava iz Proračuna Općine – Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2024 g. temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Proračunu Općine Travnik za 2024.g sa pozicije „Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.

Javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije članova Nadzornih i Upravnih odbora javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač Općina Travnik možete pogledati ovdje.

Općina Travnik objavila je Javni poziv za dodjelu pomoći za obnovu stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom:

Općina Travnik objavila je Javni poziv za poticaj povratka prognanih i stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika u 2024. godini.

Stranica 1 od 10

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa