.

OPĆINA TRAVNIK: Javni poziv za potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava

19 Siječanj 2023

U okviru projekta EU4AGRI i sestrinskih projekata EU4BusinessRecovery i EU4AGRI Recovery trenutno su aktivni slijedeći pozivi: Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,

Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i Javni poziv start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

U cilju boljeg informisanja potencijalnih korisnika spomenute podrške, EU4AGRI, EU4BusinessRecovery i EU4AGRI REcovery organizuju ciklus info-sesija širom BiH, a jedna od lokacija je i općina Travnik.

Plan održavanja info sesija :

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - utorak, 24.01.2023 godine sa početkom u 10.00 sati.

Ciljna grupa za ovu info sesiju su  obrti, preduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika, a koji su registrovani 31.03.2021. godine ili prije i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda  a čiji godišnji prihod u 2022. godini nije bio veći od 10.000.000 KM, a uključujući i prihod povezanih lica  u 2022. godini nije bio veći od 30.000.000 KM, (pod ukupnim prihodom po ovom kriteriju se smatra prosti zbir prihoda podnosioca i svih povezanih lica iz pojedinačnih financijskih izvještaja, a ne iz konsolidovanih financijskih izvještaja. Maksimalan dozvoljen prihod podnosioca je 10.000.000 KM, a maksimalan dozvoljen ukupni prihod svih povezanih lica je 20.000.000 KM) i koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala.

Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji - utorak, 24.01.2023 godine sa početkom u 12.00 sati, odmah po okončanju prve sesije.

Ciljna grupa za ovu info sesiju su  preduzeća i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu kooperanti) koje se bave proizvodnjom i/ili preradom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda. Detalje Javnog poziva i kriterija prihvatljivosti možete pronaći u Smjernicama za podnosioce prijave.

Javni poziv start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini - utorak, 24.01.2023 godine sa početkom u 14.00 sati, odmah po okončanju druge sesije.

Ciljna grupa za ovu info sesiju su fizička lica koja imaju prebivalište na području BiH; čija se biznis ideja odnosi na poljoprivredno-prehrambeni sektori i koji zadovoljavaju kriterije opisane u Smjernicama , i samostalni preduzetnici/ obrti i preduzeća koji su registrovani manje od godinu dana prije objave ovog Javnog poziva i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u BiH te koji zadovoljavaju kriterije opisane u Smjernicama.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa