.

OV Novi Travnik: Razmatranje izvješća poduzeća u vlasništvu općine

28 Svibanj 2016

31. sjednica OV Novi Travnik će se održati 02.06.2016. godine u sali Općinskog vijeća Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

 


Dnevni red:
1. Izvješće o radu za 2015. godinu i plan rada za 2016.godinu godinu JP Vilenica- čistoća doo Novi Travnik
a. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku skupštine o usvajanju izvješća o radu JP „Vilenica –čistoća“ doo Novi Travnik za 2015.godinu;
b. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku skupštine o usvajanu plana rada JP „Vilenica-čistoća“ doo Novi Travnik za 2016.godinu;
2. Izvješće o radu za 2015. godinu i plan rada za 2016.godinu godinu JP Vilenica - Vodovod doo Novi Travnik
a. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku skupštine o usvajanju izvješća o radu JP „Vilenica vodovod“ doo Novi Travnik za 2015.godinu;
b. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku skupštine o usvajanu plana rada JP „Vilenica vodovod“ doo Novi Travnik za 2016.godinu;
3. Izvješće o radu za 2015. godinu i plan rada za 2016.godinu godinu JP „ORŠK“ doo Novi Travnik
a. Prijedlog Zaključka o davanju sUglasnosti na Odluku skupštine o usvajanju izvješća o radu JP „ORŠK“ doo Novi Travnik za 2015.godinu;
b. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku skupštine o usvajanu plana rada JP „ORŠK“ doo Novi Travnik za 2016.godinu;
4. Prijedlog Odluke o usvajanju LOD metodologije za financiranje projektnih aktivnosti OCD na području Općine Novi Travnik;
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Plaketa“ Općine Novi Travnik u 2016. godini;
6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Pohvala“ Općine Novi Travnik u 2016. Godini;
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana Općine Novi Travnik 2026. god. – izmjene i dopune;
8. Prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana Općine Novi Travnik 2026. god. – izmjene i dopune;
9. Prijedlog Rješenja o formiranju Povjerenstva za sprovođenje postupaka Javnih nadmetanja (licitacija) u Općini Novi Travnik;
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva radi davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta;
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa radi prodaje državnog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici S.Tomaševića u Novom Travniku.

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa