.

TRAVNIK: Sazvana 45. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

21 Svibanj 2024

45. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana u četvrtak, 23. svibnja 2024. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku.

Na sjednici je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 44. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2025. – 2027. godina – Ministarstvo financija
3. Izvješća o radu i poslovanju bolnica kojima je osnivač Sabor Kantona za 2023. godinu – Ravnatelji bolnica
a) Hrvatska bolnica „Dr. fra. Mato Nikolić“, Nova Bila
b) Opća bolnica Bugojno
c) Opća bolnica Jajce
e) Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik
f) Bolnica Travnik
4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „LIV elektronik“ d.o.o. Sarajevo – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za zamjenu stolarije u OŠ „Voljevac“, Gornji Vakuf – Uskoplje
b) za zamjenu prozora u OŠ „Guča Gora“, Guča Gora
c) za rekonstrukciju krova i limarije u OŠ „Mehurići“, Mehurići
6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2023./2024. godinu (za mjesec travanj) - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama branioca“ – Kantonalna uprava za branitelje
8. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje spomen obilježja“ – Kantonalna uprava za branitelje
9. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti“ – Kantonalna uprava za branitelje
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za ugovore o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023./2024. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku stolica i klupa
b) za nabavku unutarnje stolarije
12. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za reviziju projekta izgradnje zgrade PS Fojnica
b) za rušenje zida i izgradnju zaštitne ograde s kapijom ispred PS Travnik
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za plaćanje računa za usluge medicinskog vještačenja – Kantonalna uprava za branitelje
14. Suglasnost za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Stručne službe Vlade – Stručna služba Vlade
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raskidanje Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu „Kremenik“, općina Kreševo – Ministarstvo privrede
16. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
17. Suglasnost za sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18. Inicijativa za pridruživanje Kantona Središnja Bosna Savezu Alpe - Jadran „Alpe -Adria - Allianz, AAA – Ministarstvo privrede

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa